achtergrond menu
kop masterpage
ArtWORKUM
Wonen Zuidwest Friesland
Kunst van Petra
Stenden Hogeschool
Jopie Huisman Museum
Woudsend
Wijffels architecten
Galerie de Vereeniging

Stichting Beeldenstad Workum wordt ondersteund door onderstaande instellingen en/of bedrijven :

Ondersteuning voor Rework 2011

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling : Europa
investeert in zijn platteland.
Provincie Fryslan
Prins Benhard fonds
kunst van Petra
Beeldhouwcentum Koudum
Gemeente Sudwest Fryslan
Galerei de Vereeniging Workum
VDM Woningen
Stenden Hogeschool
Wonen Zuidwest Friesland
Zorggroep Tellens
Jopie Huisman Museum
Hunia Drukkerij
Koch pottery
Deze expositie wordt mede mogelijk gemaakt door :
Rabobank
Promotie Workum
Mazl EXPO
Hunia's drukkerij

Expositie Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven in Workum

Gemeente Sudwest Fryslan
logo faceboek
Logo Twitter Stichting Beeldenstad Workum
logo YouTube Stichting Beeldenstad Workum
RSS Feed